Vai Trò Kiểm Soát Của Chúng Tôi

Y Sĩ Đoàn Chỉnh Nắn Cột Sống British Columbia, hay CCBC, là cơ quan đặt quy chế kiểm soát cấp giấy phép hành nghề cho các y sĩ chỉnh nắn cột sống tại tỉnh bang chúng ta và ấn định các tiêu chuẩn hành nghề để bảo vệ công chúng. Muốn giữ giấy phép hành nghề, tất cả y sĩ chỉnh nắn cột sống đều phải đáp ứng các nguyên tắc hướng dẫn nghiêm ngặt gồm cả tốt nghiệp từ một trường đại học chỉnh nắn cột sống được chứng nhận, qua tiến trình điều tra hồ sơ hình sự và các điều kiện giáo dục tiếp theo. Ngoài ra, tất cả y sĩ chỉnh nắn cột sống có ghi danh đều phải tuân hành Đạo Luật Nghề Nghiệp Sức Khỏe (HPA) do Chính Quyền BC thành lập và nội quy của CCBC cẩm nang hành vi chuyên nghiệp. Tất cả nghề nghiệp sức khỏe tại BC đều phải được cấp giấy phép hành nghề của một cơ quan kiểm soát. Các tiêu chuẩn này có nghĩa là bệnh nhân an tâm là ý sĩ chỉnh nắn cột sống là những người chăm sóc chính được tín nhiệm. Bệnh nhân cũng có thể khiếu nại với CCBC nếu họ cảm thấy họ bị đối xử bất chính khi được một y sĩ chỉnh nắn cột sống tại BC chăm sóc. CCBC điều tra và áp dụng kỷ luật với y sĩ chỉnh nắn cột sống nào không tuân hành nội quy hoặc luật lệ và hết sức quan tâm đến những mối lo ngại của bệnh nhân.

Như thường bị lẫn lộn vì có chữ “College” trong tên của chúng tôi, CCBC không phải là một viện giáo dục hay một hội đoàn nghề nghiệp. Như được nêu trong cột bên trái ở dưới, muốn là một cơ quan kiểm soát hiệu quả, minh bạch và vô tư, điều quan trọng là CCBC thi hành nhiệm vụ kiểm soát của họ theo quy định của Đạo Luật này và thi hành trách nhiệm pháp định của một cơ quan kiểm soát để bảo vệ quyền lợi công cộng. Hãy tìm hiểu thêm về CCBC trong video của chúng tôi “What is the College of Chiropractors of BC?” (Y Sĩ Đoàn Chỉnh Nắn Cột Sống BC là gì?)

CƠ QUAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐOÀN NGHỀ NGHIỆP

Bắt buộc phải ghi danh mới được hành nghề.

Tùy ý muốn gia nhập làm thành viên hay không.

Trung lập và vô tư, hành động cho quyền lợi công cộng.

Bênh vực cho nghề nghiệp và hành động cho quyền lợi của thành viên.

Các nhiệm vụ chính:

 1. Ấn định và thi hành:

a) các điều kiện bắt đầu hành nghề.

b) các tiêu chuẩn hành nghề chuyên nghiệp và trị bệnh.

c) các điều kiện thông thạo tiếp theo về khả năng (bảo đảm phẩm chất & hành nghề chuyên nghiệp).

 1. Duy trì một danh sách công cộng những người được phép hành nghề.
 2. Bảo đảm công chúng có thể nộp đơn khiếu nại, và có hành động khi cần thiết.
 3. Có hành động đối với những người không ghi danh mà hành nghề bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp danh xưng bị cấm.

Có thể có các nhiệm vụ sau:

 1. Bênh vực cho các vấn đề ảnh hưởng đến nghề nghiệp.
 2. Bênh vực cho các cơ hội cho người hành nghề tham gia phát triển chính sách.
 3. Cung cấp cơ hội giáo dục và phát triển nghề nghiệp.
 4. Cung cấp cơ hội móc nối làm quen.

Các hoạt động sau đây không thuộc vai trò kiểm soát của CCBC:

 • Đặt quy chế kiểm soát phòng mạch và công ty – CCBC chỉ có thẩm quyền với mỗi chuyên viên hành nghề
 • Cấp lệnh và chỉ thị cho cá nhân hoặc thương nghiệp – chỉ có chính quyền tỉnh bang hoặc liên bang mới có thể làm việc này
 • Phát huy quyền lợi và mục tiêu của các hội đoàn nghề nghiệp và công đoàn – chẳng hạn như cung cấp cơ hội phát triển nghề nghiệp cho hội viên ghi danh, và bênh vực việc tăng giá biểu thù lao và/hoặc các vấn đề khiếu nại nhân vụ của hãng sở
 • Những khóa giảng dạy – CCBC không phải là một viện giáo dục.