نقش ما در وضع مقررات

کالج کایروپراکتیک بریتیش کلمبیا، یا CCBC، نهاد نظارتی است که به پزشکان کایروپراکتیک در استان ما مجوز می دهد و استانداردهای کار را برای محافظت از مردم تعیین می کند. همه پزشکان کایروپراکتیک به منظور حفظ مجوز کار، باید مجموعه ای سخت گیرانه از دستورالعمل ها از جمله فارغ التحصیلی از یک کالج معتبر کایروپراکتیک، بررسی سوابق کیفری و الزامات تحصیلی مداوم را رعایت کنند. علاوه بر این، همه کایروپراکتیک‌های ثبت‌شده ملزم به رعایت قانون بهداشت حرفه ای (HPA) هستند که توسط دولت BC و آیین‌نامه CCBC و کتابچه راهنمای رفتار حرفه‌ای ایجاد شده است.همه حرفه های بهداشتی BC باید تحت مجوز یک کالج نظارتی باشند.این معیارها به این معنی هستند که بیماران مطمئن باشند که کایروپراکتیک ها مراقبان قابل اعتماد و اصلی هستند. همچنین اگر بیماران احساس کنند تحت مراقبت یک کایروپراکتیک BC درمان نامناسبی گرفته اند می توانند به CCBC مراجعه نمایند. CCBCپزشکان کایروپراکتیک را که از آیین‌نامه یا قوانین پیروی نمی‌کنند، بررسی و تنبیه می‌کند و نگرانی‌های بیماران را بسیار جدی می‌گیرد.

اگر چه اغلب از کلمه “کالج” در نام ما سوء برداشت می شود، CCBC یک موسسه آموزشی یا انجمن حرفه ای نیست. همانطور که در ستون سمت راست شما در زیر توضیح داده شده است، برای اینکه یک ناظر موثر و بی طرف باشیم، مهم است که CCBC وظایف نظارتی خود را طبق قانون مقرر انجام دهد و یک ناظر قانونی به شمار می رود  که از منافع عمومی محافظت می کند. در ویدیوی ما درباره CCBC اطلاعات بیشتر کسب کنید

“?What is the College of Chiropractors of BC”

ناظر

انجمن تخصصی

ثبت نام برای کار الزامی است

عضویت اختیاری است

بی طرف، عملکرد در راستای منافع عمومی

از حرفه (ها) حمایت می کند و به نفع اعضای آن عمل می کند.

اقدامات مهم:

 

1.  تنظیم و اجرا:

الف)    الزامات ورود به کار.    

 

ب)  استانداردهای حرفه ای و بالینی کار.

 

ج)   الزامات برای واجد صلاحیت مستمر بودن (تضمین کیفیت و کار حرفه ای).

 

2. نگهداری یک لیست عمومی از کسانی که مجاز به فعالیت هستند.

 

3. اطمینان از اینکه مردم می توانند شکایات خود را ارسال و در صورت نیاز اقدام کنند.

 

4. اقدام علیه افرادی که ثبت نام نکرده اند و مشغول فعالیت های غیرقانونی و استفاده غیرقانونی از عناوین حرفه ای محدود شده اند.

ممکن است عملکردهای زیر را داشته باشد:

 

  1. حمایت از مسائل موثر بر حرفه ها.

 

  1. حمایت از فرصت های شغلی به منظور مشارکت در سیاست توسعه.

 

  1. ارائه فرصت های آموزشی و توسعه حرفه ای.

 

  1. ارائه فرصت های شبکه سازی

 

فعالیت های زیر تحت وظیفه CCBC در مقام یک ناظر قرار نمی گیرند:

 

نظارت بر کلینیک ها و شرکت ها –  CCBC فقط نسبت به پزشکان فردی صلاحیت قانونی دارد

 

صدور دستورات و دستورالعمل ها برای افراد یا مشاغل – فقط دولت استانی یا فدرال می تواند چنین اقداماتی را انجام دهد

 

ارتقای منافع و اهداف انجمن‌ها و اتحادیه‌های حرفه‌ای – مانند ارائه فرصت‌های توسعه حرفه‌ای برای ثبت‌ نام کنندگان، و حمایت از افزایش نرخ‌ دستمزد و/یا مسائل مربوط به منابع انسانی کارفرمایان

 

دوره های آموزشی – CCBC یک موسسه آموزشی نیست